PREVZEM IN DOSTAVA

  • Za pogodbene stranke zagotavljamo redne prevzeme in dostavo perila, običajno sočasno.
  • Perilo se prevaža v namenskih transportnih vozičkih.
  • Uro prevzema in dostave določimo individualno, da vam omogočimo čim lažje poslovanje.
  • Lahko pa se dogovorim za dostavo in prevzem perila tudi v naši poslovalnici.